Pôvod mena Dobrotín

Mužské meno - Dobrotína ž. novšie meno súvisiace so slovom dobrota (od dobrý), dom. Dobruša


Dobrotín oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 15.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dobroslav, Domoslav, Domoslava, Loránt, Múdroslav#menodobrotin

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: