Pôvod mena Dobrota

Dobrota je vyjadrením vlastnosti človeka a je tvorené prídavným menom dobrý a príponou -ota. Etymológia tohto pojmu vyjadruje prívetivý, láskavý prístup, postoj alebo prejavovanie dobrej vôle či ľudské dobro vo vzťahu k iným. Označuje tiež človeka, ktorý koná v súlade s etickými hodnotami, je poriadny, ctihodný a čestný.


Dobrota oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 11.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Barnabáš, Dobrava, Dobroslava, Dobrotína, Flóra, Pavoslava#menodobrota

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: