Pôvod mena Diana

Ženské meno odvodené z názvu slávnej rímskej bohyne, paralely gréckej Artemis. Diana, po dôležitosti, bola ženskou podobou Janusa, rímskeho boha slnka.
Kým Janus vládol slnkom, zatiaľ Diana vládla mesiacom, panenstvom a zároveň bola aj bohyňou lovu, ale aj ochrankyňou lesných zvierat. Meno sa medzi kresťanov dostáva len v čase renesancie.


Diana oslavuje meniny 1.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dajana, Dean, Deana, Dejan, Dina, Kalina, Zian
Diana oslavuje meniny v Čechách 4.1.#menodiana

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: