Pôvod mena Desislav

Derived from Slavic elements, possibly deseti meaning "ten", combined with slava "glory".

#menodesislav

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: