Pôvod mena Desdemona

ž. z gréc. deisidaimón blahoslavená, bohabojná alebo dysdaimón nešťastná, pôv. významom môžu byť blízke mená Benedikta, Felícia


Desdemona oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 28.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Eta, Gerhard, Henrieta, Tristan#menodesdemona

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: