Pôvod mena Dejan

Mužské meno ktorého výskyt je hlavne medzi Srbmi. O jeho význame je zopár rozličných teórií, ale každá tvrdí iné. Faktom je však, že v čase kedy v naších priestoroch žili germanskí Longobardi, znepokojovali ich ger. Gepídi a práve vtedy začali sem prenikať aj Avari. Longobardi sa dohodli s avarským chánom Dejanom, že spoločnými silami premôžu Gepídov a uzavreli nejakú dohodu. Gepídov rozprášili, ale začali upodozrievať aj Avarov, nuž nezostalo nič iné, iba sa odsťahovať. Kam? Do severných provincíí rozkladajúceho sa Rímu. Do uvolneného priestoru sa nasťahovali Avari.


Dejan oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 1.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dajana, Dean, Deana, Diana, Dina, Kalina, Zian#menodejan

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: