Pôvod mena Dean

Mužské meno - Deana ž. z angl. podoby mena Diana (Dajana)


Dean oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 1.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dajana, Deana, Dejan, Diana, Dina, Kalina, Zian#menodean

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: