Pôvod mena Darina

Ženské meno, o pôvode ktorého máme aspoň dve verzie.
1. Predstavuje ženskú podobu mena Dárius.
2. Vychádza zo slovanského slova dar, z čoho sa chápe, že je to osoba darovaná, dar od Boha, Boží dar rodičom.


Darina oslavuje meniny 12.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dária
Darina oslavuje meniny v Čechách 22.9.#menodarina

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: