Pôvod mena Daria

Feminine form of Darius. Saint Daria was a 3rd-century Greek woman who was martyred with her husband Chrysanthus under the Roman emperor Numerian. It has never been a particularly common English given name.


Dária oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 12.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Darina#menodaria

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: