Pôvod mena Dana

1. Meno hebrejského pôvodu (hebrejsky דנה) a znamená sudkyňa.

2. Ženské mená, kde Dana vystupuje buď ako skratka Danice, alebo aj Daniely, ba dnes sa už považuje aj za samostatné.
V prípade, že tu ide o skratku Danice, tak jeho pôvod je v slovanskom jazyku a východisko je deň. Najjasnejšiu hviezdu oblohy, Slovania nazývali danica, lebo zvestovala príchod rána, dňa. Meno Danica sa dávalo dievčatám narodeným nad ránom.


Dana oslavuje meniny 16.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Danica
Dana oslavuje meniny v Čechách 11.12.#menodana

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: