Pôvod mena Christina

From Christiana, the Latin feminine form of Christian. This was the name of an early, possibly legendary, saint who was tormented by her pagan father. It was also borne by a 17th-century Swedish queen and patron the arts who gave up her crown in order to become a Roman Catholic.

#menochristina

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: