Pôvod mena Brit

Mužské meno - Brita ž. kelt meno z brigh silný, mocný alebo Brit obyvateľ Británie, Angličan, môže byť aj z dom. podoby mena Brigita


Brit oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 8.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Brigita, Brita#menobrit

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: