Pôvod mena Brian

Mužské meno - Bria ž. angl. meno (z kelt. brigh silný, mocný), pôv.významom blízke je meno Bernard


Brian oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 6.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Alica, Bria, Magnus, Mansvét, Zachariáš#menobrian

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: