Pôvod mena Branimír

Meno slovanského pôvodu. Mená Branimír a Branislav vychádzajú z rovnakého základu, brániť, ochraňovať. Staroslov. braniti, bran = bitka, boj. Koncovka –mír môže znamenať mier, pokoj, ale aj svet, kým koncovka –slav sa vysvetľuje, ako oslava, slávnosť, ale aj Slovan, Slovanstvo. Domácke podoby sú Braňo, Braňa, Branko, Branka a pod.
Ženský tvar: Branimíra.


Branimír oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 5.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Boislava, Bojan, Bojana, Bojimír, Bojimíra, Bojislav, Borimír, Branimíra, Budislava, Chotimír, Chotimíra, Justinián, Larisa, Otakar, Regan, Regína, Regulus, Viktorín#menobranimir

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: