Pôvod mena Borivoj

Mužské meno Viď Boris.


Borivoj oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 13.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Arne, Margita, Merkéta
Bořivoj oslavuje meniny v Čechách 30.7.#menoborivoj

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: