Pôvod mena Bonifác

Dnes už veľmi zriedkavé muž. m. Vyskytuje sa hlavne medzi katolíkmi. Pod týmto menom sme mali až niekoľkých pápežov. Lat. podoba je Bonifatius, čo predstavuje spojenie boni = dobrý + faties = tvár, obličaj, výzor. Vo volnejšom preklade, význam mena je dobrák, dobročiniteľ.


Bonifác oslavuje meniny 14.5.
Bonifác oslavuje meniny v Čechách 14.5.#menobonifac

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: