Pôvod mena Blažena

Slovanské meno vo svojej ženskej podobe, ktoré si aj hneď ľahko vysvetlíme na základe poznania reči. Význam mu je blažená, požehnaná osoba, (Viď Blahoslav.) avšak mnohí jazykovedci, s poznámkou, že tu nie sú jednotní, vidia jeho pôvod v gréckom jazyku, v slove blaidos, vlaidos = krivý, vykrívený, podkrívený, krivorohý..., poťažne v latinskom blaesus = krívajúca, koktajúca osoba. Všetci chcú vyniknúť nejakým „objavom“, nuž sprostých uzáverov, „objavov“, vôbec nechýba. Siaha sa aj po mene slovanského boha Valesa, Velesa, ako aj významu pre niečo tupé, tompavé, sprosté, nebystré, bláes, lebo vraj v angličtine sa zachoval výraz blunt = tupé.


Blažena oslavuje meniny 11.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Miranda, Svatava
Blažena oslavuje meniny v Čechách 10.5.#menoblazena

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: