Pôvod mena Blahoslava

Žen. meno slovanského pôvodu, utvorené z koreňa blaho, blažené. V samom mene máme slovenské blaho, staroslovanské blago, či praslovanské bolgo, ktoré súvisí so sanskritovým bhárgah a slovanskej prípony slav = sláviť, oslavovať.
Mužský variant je Blahoslav.

#menoblahoslava

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: