Pôvod mena Beatrica

Ženské meno pochádzajúce z latinčiny: Beatrix - prinášajúca šťastie, blaženosť


Beatrica oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 10.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Armín, Armína, Viktória#menobeatrica

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: