Pôvod mena Bartolomej

Pomerne zriedkavé muž. m. i keď na bartolomejskú noc sa „pamätajú“ všetci protestanti. Skorej sa však stretneme s priezviskom utvoreným z tohoto mena, ako Bartoš. Bartolomej má hebrejsko-aramejský pôvod a predstavuje spojenie slov Bar + Talmaj, z čoho dostaneme význam syn Talmaja, priezvisko apoštola Nataniela. (Vydavateľstvo William Collins Sons & Co.) Meno sa však dáva aj do súvisu s gréckym Ptolomaios, ktoré vychádza z Ptolomeo a toto znamená vediem vojnu, bojujem. Tak ho udáva Claremont Dictionary of First Names a ako volnejší preklad udáva syn bojovník, syn naladený na boj, bitku.
Slovanské pravoslávne podoby sú Vartolomi, Vartolomai.


Bartolomej oslavuje meniny 24.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Bartolomea
Bartoloměj oslavuje meniny v Čechách 24.8.#menobartolomej

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: