Pôvod mena Barnabáš

Mužské meno s ktorým vyjmúc Biblie, stretneme sa len zriedkavo. Pôvod mu je v hebrejskom jaz. kde znamená syn, povzbudenie, vyzývanie, útecha, potecha. Staroslovanské, či skorej cirkevno-slovanské malo podobu Varnava, v gréckom jaz. Varnávas, v hebrejskom Barnebhuah, Barnaba.


Barnabáš oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 11.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dobrava, Dobroslava, Dobrota, Dobrotína, Flóra, Pavoslava#menobarnabas

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: