Pôvod mena Barbora

Ženské meno s koreňom v gréckom slove Barbaros / Varvaros, čo v podstate znamená cudzinec, nie Grék, nekultúrny, hrubian, divoch, neoholený, avšak sám pojem má hlboké korene v jazykoch Indoeurópanov. V sanskrite sa tiež stretávame s jeho variáciou, barbarach a aj tu sa vzťahuje na cudzinca, na osobu, ktorá neovláda jazyk kultúrnych, zajakáva sa... V jazyku Hindov sa slovo posúva na nezrozumiteľné brblanie, talápanie a pod. Aj semítsko-babylonské vyrvaru tiež označuje cudzinca. U nás, ako blízke ku spomínaným máme: brblať, brbľoš, vravieť.
Blízky pôv. význam majú mená Blažej, Gaston, maď. Borbála, rus. Varvara, dom. Bara, Bora, Boriša, Babuša, Barča, Borča


Barbora oslavuje meniny 4.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Babeta, Barbara, Barica
Barbora oslavuje meniny v Čechách 4.12.#menobarbora

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: