Pôvod mena Áron

Mužské meno najskôr hebrejského pôvodu, ktorého východiskom bol termín na označenie horolezca, osvietenca, ale rovnako môže siahať aj do jazyka Egypťanov, kde sa už význam koreňa tratí. Príbuzné je ku arabským menám Harun, Haroun.
V St. zmluve Áron bol bratom Mojžiša a prvým najvyšším kňazom Izraelcov. Grécka podoba mena je Aaron, kým hebrejská Amaron. Od čias reformácie, aj toto meno sa začína používať a to hlavne v tábore protestantov, no nikdy sa nestalo aj frekventovanejším.


Áron oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 2.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Zita#menoaron

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: