Arňaš

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Arňaš Arňašová

pravdepodobným východiskom bude maď. árnyas = tienistý, tônistý a v prípade tohto priezviska sa najskôr jedná o názov niektorej osady, kde figuru je tôň, ako napr. Tôň (Žitný ostrov) a pod.


Hľadať Arňaš Arňašová
Rodokmen.com ArňašArňašová
Kdeje.infoArňašArňašová
FacebookArňašArňašová
Archív zosnulýchArňašArňašová
V slovenskom telefónnom zoznameArňašArňašová
V českomArňašArňašová
V maďarskomArňašArňašová
V rakúskomArňašArňašová
V švajčiarskomArňašArňašová
V nemeckom telefónnom zoznameArňašArňašová
TwitterArňašArňašová