Pôvod mena Arabela

O pôvode a význame tohoto žen. mena jestvuje zopár predpokladov:
1/ Predstavuje len variantu mena Annabela;
2/ Východiskom mu je lat. pojem pre ochotnú, úslužnú, láskavú;
3/ Predstavuje aplikáciu latinského termínu pre vznešený oltár;
4/ Predstavuje vraj kombináciu slov: pekná, krásna Arabka.


Arabela oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 20.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Anabela#menoarabela

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: