Pôvod mena Anzelm

Mužské meno - Anzelma ž. z nem. Anselm, Anshelm božia prilba, ochrana, rovnaký pôvod má meno Selma


Anzelm oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 21.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Abelard, Adelard, Anzelma, Elissa, Ervín, Ervína, Saskia, Žitoslav, Žitoslava#menoanzelm

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: