Pôvod mena Anunciáta

Ženské meno pochádzajúce z latinčiny: anuntiata - neohlásená, nečakaná


Anunciáta oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 25.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Humbert, Irida, Irisa, Marián#menoanunciata

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: