Antoňak

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Antoňak Antoňaková
Antoňák Antoňáková
Antonak Antonakova

Priezvisko Antoňak v Rusku a jeho blízkom zahraničí nie je obvyklé. Údajne pochádza od krstného mena Anton “Antonyj”. Po roku 988 každý slovan počas krstu dostal od kňaza tzv. krstné meno. Meno Anton je prvotnou formou krstného mena Antonyj, ktoré je pravdepodobne spojené s gréckym slovom anteo, čo v preklade znamena: začinať boj, bojovať.

V niektorých kronikách sa nachádzajú texty o významných nositeľoch tohto priezviska ruskej a kyjevskej šľachty v 15 – 16 storočí, ktorí mali značné cárske privilégia. Staroveké korene priezviska Antoňak, možno bádať aj v ščítaní obyvateľov Ruského cárstva počas vlády Ivana Hrozného, ktorý nechal zostaviť špeciálny zoznam kniežacích a významných priezvisk, ktoré sa dávali blízkym na znak osobitného postavenia a dôležitosti. V následku toho si toto priezvisko udržalo svoju jedinečnú hodnotu a javí sa výnimočným.

---
zdroj: http://www.antonak.eu/genealogy/povod-priezviska-antonak/

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Antoňak Antoňaková Antoňák Antoňáková Antonak Antonakova
Rodokmen.com AntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
Kdeje.infoAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
FacebookAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
Archív zosnulýchAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
V slovenskom telefónnom zoznameAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
V českomAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
V maďarskomAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
V rakúskomAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
V švajčiarskomAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
V nemeckom telefónnom zoznameAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova
TwitterAntoňakAntoňakováAntoňákAntoňákováAntonakAntonakova