Pôvod mena Annabela

Ženské meno lat. pôvodu, utvorené spojením mien Anna + Bella = krásna Anna.

#menoannabela

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: