Pôvod mena Angelika

Ženské meno pochádzajúce z latinčiny: angelica - anjelská, franc. Angélique


Angelika oslavuje meniny 11.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Algelína, Angel, Angela, Jurina, Volfram#menoangelika

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: