Pôvod mena Andronik

Mužské meno gréckeho pôvodu a zjavuje sa nám už aj v staroslovanskom jazyku. Pôvodné znenie mu je
Andrónikos. Vzniklo spojením gr. ándrón = muž + nike = premáhať, premôcť, z čoho význam sa vysvetľuje, ako osoba, ktorá premáha mužov, presvedčí ich o správnosti svojho postoja, povedie ich do boja za vlastné presvedčenie.


Andronik oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 17.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Andronika, Ditmar, Gizela, Paskal, Paskália#menoandronik

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: