Pôvod mena Alžbeta

Svojho času veľmi časté ženské meno s ktorým sa aj dnes stretávame a to hlavne v oblasti vojvodinského Banátu. Pôvod mu je v hebrejskom jazyku, kde znamená Božia prísaha, alebo Boh prisahal. Sú však pramene, čo ho odvádzajú aj s Božia služobníčka, prisľúbená v Božie služby a pod.
Domácke podoby, pod vplyvom maďarčiny sú: Erka, Erža, Eržika, kým pod vplyvom španielčiny máme Izabela, pod vplyvom angličtiny Bety, Eliza, Lizzy, kým pod vplyvom nemčiny je tu Elza, Líza, po francúzsky Lissette, Babette, avšak v rodných listoch nejednej Slovenky nájdeme aj srbskú paralelu, Jelisaveta.


Alžbeta oslavuje meniny 19.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Betina, Elizabeta, Lila, Lili, Liliana, Lilly, Líza
Alžběta oslavuje meniny v Čechách 19.11.#menoalzbeta

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: