Pôvod mena Alica

Alica je ženské krstné meno. Je to slovenská podoba anglického mena Alice, ktoré je domáckou podobou mena Elisabeth alebo vzniklo zo starofrancúzského mena Aaliz.


Alica oslavuje meniny 6.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Bria, Brian, Magnus, Mansvét, Zachariáš#menoalica

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: