Alexy

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Alexy Alexyová
Aleksi Aleksiová

Podľa srbského pravopisu Aleksi; priezvisko vzniklo z krstného mena Alex, Alexius, Alexander a je gréckeho pôvodu; gréc. Alexandros (= obranca mužov). V iných slovenských obciach vo Vojvodine sme priezvisko Alexy alebo aj iné priezviská utvorené z mena Alex, Alexius, Alexander nezaznamenali.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Alexy Alexyová Aleksi Aleksiová
Rodokmen.com AlexyAlexyováAleksiAleksiová
Kdeje.infoAlexyAlexyováAleksiAleksiová
FacebookAlexyAlexyováAleksiAleksiová
Archív zosnulýchAlexyAlexyováAleksiAleksiová
V slovenskom telefónnom zoznameAlexyAlexyováAleksiAleksiová
V českomAlexyAlexyováAleksiAleksiová
V maďarskomAlexyAlexyováAleksiAleksiová
V rakúskomAlexyAlexyováAleksiAleksiová
V švajčiarskomAlexyAlexyováAleksiAleksiová
V nemeckom telefónnom zoznameAlexyAlexyováAleksiAleksiová
TwitterAlexyAlexyováAleksiAleksiová