Pôvod mena Alena

Ženské meno Alena je variantom gréckeho mena Helena, ktoré znamená "svetlo" alebo skrátenou podobou novozákonného mena Magdaléna, ktorého význam je "pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly".
Česky, chorvátsky, nemecky, srbsky Alena, maďarsky Aléna.
Nositeľky domácky oslovujeme Ala, Aľa, Alenka.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Aja, Alca, Alena, Alenka, Hela, Helena, Helenka
de: Alena, Elena, Helena, Helene, Ilka, Ilona, Jelena
en: Aileen, Alaina, Aline, Eileen, Elaine, Ella, Ellen
fr: Aline, Elana, Helena, Helene, Marilene
hu: Duci, Helen, Ili, Ilka, Ilona, Ilonka
it: Elena, Maddalena, Marilena
li: Alina, Elena, Helena, Ilona
pl: Alina, Halena, Halszka, Helena, Helenka, Ilona, Lena
ru: Alionka, Alionouchka, Alyona, Elena, Elene, Ielena, Ilona
sk: Alena, Helena, Jela, Jelena, Jelka, Lenka

Alena oslavuje meniny 27.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dita, Rupert, Ruprecht
Alena oslavuje meniny v Čechách 13.8.#menoalena

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: