Agársky

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Agársky Agárska
Agárszky Agárszka
Agarski Agarska

V minulosti zapisované pod vplyvom maďarčiny aj ako Agárszky, v novšej dobe pod vplyvom srbčiny Agarski; toto priezvisko vzniklo z názvu obce Agárd, ležiacej na území dnešného Maďarska západne od Budapešti v Stoličnobelehradskej stolici. Máme ho doložené aj z iných slovenských obcí vo Vojvodine (Boľ., Hlož., Ilok, Kul., Kys., Paz., Pet.). V Kysáči je aj podoba Agárdi a v Kovačici Agárdy; obidve podoby sú utvorené podľa maďarčiny a znamenajú to isté ako po slovensky Agársky, t. j. že niekto alebo niečo pochádza z Agárdu, patrí Agárdu a pod.

---

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Agársky Agárska Agárszky Agárszka Agarski Agarska
Rodokmen.com AgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
Kdeje.infoAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
FacebookAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
Archív zosnulýchAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
V slovenskom telefónnom zoznameAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
V českomAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
V maďarskomAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
V rakúskomAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
V švajčiarskomAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
V nemeckom telefónnom zoznameAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska
TwitterAgárskyAgárskaAgárszkyAgárszkaAgarskiAgarska