Pôvod mena Adrián

Mužské meno Adrián má latinský pôvod a v preklade znamená "muž od mora, z talianskeho mesta (H)adrie".

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

de: Adorjan, Adrian, Adrianus
en: Adrian, Adrien, Hadrian
fr: Adrien
hu: Adorjan, Adrian
it: Adriano
li: Adriajonas, Adrianas
pl: Adrian, Adrianek, Hadrian
ru: Adrian
sk: Adko, Ado, Adrian

Adrián oslavuje meniny 23.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Apia, Apián, Dárius, Viktorián#menoadrian

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: