Adloch

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Adloch Adlochová

Toto příjmení má původ v křestním jménu Adolph/Adolf. To vzniklo ze staroněmeckého jména Adalwolf. Jedná se o složeninu ze slov adal "ušlechtilý" a wolf "vlk". Význam jména je tedy "ušlechtilý vlk".


Hľadať Adloch Adlochová
Rodokmen.com AdlochAdlochová
Kdeje.infoAdlochAdlochová
FacebookAdlochAdlochová
Archív zosnulýchAdlochAdlochová
V slovenskom telefónnom zoznameAdlochAdlochová
V českomAdlochAdlochová
V maďarskomAdlochAdlochová
V rakúskomAdlochAdlochová
V švajčiarskomAdlochAdlochová
V nemeckom telefónnom zoznameAdlochAdlochová
TwitterAdlochAdlochová