Pôvod mena Abelardm

z franc. náreč. abelhe včelár alebo variant mena Adelard (nem. Adalhard vznešená moc, sila)

#menoabelardm

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: