Zdieľať na Facebooku

Štátny archív v Banskej Bystrici - pracovisko Lučenec

Adresa: 984 01 Lučenec, Kubínyiho nám.1
Telefón:047/ 433 38 03,451 29 72
web adresa:https://www.minv.sk/?archivlucenec
Služby pre verejnosť:pondelok - piatok 8,00 - 15,00 hod.

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).


Pozri aj


 
© copyright 2007-2024 M Software
generované za 16 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP