Zdieľať na Facebooku

Štátny archív v Bratislave - Slovenský národný archív

Adresa: Drotárska cesta 42, 817 01 Bratislava 1
Telefón:02/ 62 80 11 90
web adresa:http://www.minv.sk/?slovensky-narodny-archiv-1
Služby pre verejnosť:pondelok- štvrtok: 8,00 - 15,30 hod.

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).


Pozri aj


 
© copyright 2007-2024 M Software
generované za 13 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP