Zdieľať na Facebooku

Štátny archív v Bytči - pobočka Žilina

Adresa: 010 01 Žilina, Framborská 9
Telefón:041/ 562 26 19
Fax:041/ 562 26 05
E-mail:archiv@saby-pza.sk,
Riaditeľ:PhDr. Jana Kurucárová; Odborný pracovník archivár: Mgr. Ondrej Čerep, Jana Trnovcová
web adresa:http://www.minv.sk/?statny-archiv-v-bytci-pobocka-zilina

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).


Pozri aj


 
© copyright 2007-2019 M Software
generované za 25 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP