Modra - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Bratislave
Obce v matrike
Modra, 
Kráľová, 
Dubová, 
Malé Šnkvc
Vľké Šnkvc
Malé Trn
Vľké Trn
Vštuk
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2020 M Software
generované za 27 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP