VARÍN, okr. Žilina - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Varín; 
Bánová, 
Bytčca, 
Ltavská Lúčka, 
Mojšova Lúčka, 
Strážov, 
Tplčka nad Váhom, 
Všňové, 
Zádubn
Zástran a Žlna (dns súčast obc Žlna), 
Blá, 
Dolná Tžna, 
Dolný Hrčov, 
Gbľany, 
Hlboké nad Váhom (dns súčasť obc Bytča), 
Hôrky, 
Kotrčna Lúčka, 
Krasňany, 
Lutš
Mojš, 
Nddza, 
Podhor
Stráňavy, 
Stráža, 
Strčno, 
Trchová, 
Vľké Rovné; 
z okrsu Čadca Dolný Vadčov, 
Lodno, 
Rčnca (dns súčast obc Nová Bystrca); 
z okrsu Martn Dolná Štubňa (dns súčasť obc Turčansk Tplc), 
Horná Štubňa a Prkopa (dns súčasť obc Martn); 
z okrsu Považská Bystrca Dolná Marková a Horná Marková
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2021 M Software
generované za 7 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP