HLINÍK NAD VÁHOM (dnes súčasť obce Bytča), okr. Žilina - Židovská náboženská obec

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Hlník nad Váhom, 
Malá Bytča (dns súčasť obc Bytča), 
Vľká Bytča (dns súčasť obc Bytča), 
Malá Kotšová, 
Oblazov, 
Vľká Kotšová, 
Zmanska Kotšová (dns súčasť obc Kotšová), 
Pružna (okr. Považská Bystrca), 
Vľké Rovné (dns súčasť obc Žlna), 
Všňové (dns súčasť obc Žlna)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2021 M Software
generované za 7 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP