Ilava, okr. Považská Bystrica - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Ilava a Klobušc (dns súčast obc Ilava), 
Bluša, 
Hloža a Podhor (dns súčast obc Bluša), 
Bolšov a Kamnčany (dns súčast obc Bolšov), 
Dolné Kočkovc
Horné Kočkovc
Nosc a Púchov (dns súčast obc Púchov), 
Dolný Lskov, 
Horný Lskov, 
Podskal
Slopná a Tŕst (dns súčast obc Lskov), 
Dubnca nad Váhom a Prjta (dns súčast obc Dubnca nad Váhom), 
Horná Poruba; 
Kopc a Malé Košcké Podhrad (dns súčast obc Košcké Podhrad), 
Košca a Nozdrovc (dns súčast obc Košca), 
Košcké Rovné a Zlchov (dns súčast obc Zlchov), 
Krvoklát a Pruské (dns súčast obc Pruské), 
Ladc a Tunžc (dns súčast obc Ladc), 
Lúky; 
Malý Kolačín a Vľký Kolačín (dns súčast obc Nová Dubnca), 
Mstčko, 
Mojtín Pšťany (okr. Trnava); 
Považská Bystrca, 
Považská Tplá, 
Považské Podhrad a Svrpc (dns súčast obc Považská Bystrca), 
Pružna, 
Vsolaj
Zubák; 
z okrsu Trnčín Dolná Poruba, 
Nové Msto 
nad Váhom, 
Omšn
Trnčín, 
Transká Tplá, 
Transké Tplc
z okrsu Žlna Ččmany; 
Malá Bytča a Vľká Bytča (dns súčast obc Bytča), 
Podhor
Porúbka (dns súčasť obc Žlna)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2021 M Software
generované za 17 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP