NOVÉ ZÁMKY - sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Nové Zámky, 
Bánov, 
Črník, 
Dolný Vnodol (dns súčasť obc Vnodol, 
Okr. Ntra), 
Gblc
Komjatc
Kržovany a Palárkovo 
(dns súčast obc Palárkovo), 
Malá Maňa a Vľká Maňa (dns súčast obc Maňa), 
Mlynský Sk (dns súčast obc Lpová), 
Mojzsovo; 
Šurany a Úľany nad Žtavou (dns súčast obc Šurany), 
Trnovc nad Váhom (okr. Galanta)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP