Prievidza - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Prvdza; 
Banky a Mačov (dns súčast obc Dvaky nad Ntcou), 
Bojnc
Brzany a Ndožry (dns súčast obc Ndožry-Brzany), 
Brusno, 
Chr novc a Lpník (dns súčast obc Chrnovc), 
Cí gľ, 
Dvacka Nová Vs; 
Dolné Šutovc a Horné Šutovc (dns súčast Šutovc), 
Hradšt (okr. T opoľčany), 
Chvojnca; 
Ja lovc a Ráztočno 
(dns súčast obc Ráztočno), 
Kľačno, 
Kocurany, 
Koš, 
Lazany, 
Malnová, 
Ntran sk Pravno, 
Nováky, 
Op atovc nad Ntrou, 
Osľa ny, 
Poluvs
Poruba, 
Pr avnc, 
Rudnanska Lh ota, 
Sbdraž
Tužna, 
Valaská Blá, 
Vľka Č ausa, 
Vľká Lhôtka; 
Sklné a Slovnské Pravno
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP