Bojnice, okr. Prievidza - Rímskokatolícky farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Bojnc
Bojnc-kúpl
Dubnca a Kúty (dns súčast obc Bojnc), 
Kocurany, 
Opatovc nad Ntrou; 
Dolné Šutovc a Horné Šutovc (dns súčast obc Šutovc); 
do 
r. 1788 Kananka a Lazany
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých
PoznámkaIndex: n. 1777 - 1832, 1877 - 1900, s. 1777 - 1912, z. 1877 - 1906

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP