Levice - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Lvc
Bátovc
Bša, 
Čajakovo, 
Vozokany nad Hronom, 
Čajkov, 
Čaka, 
Dmandc
Dolná Sč, 
Dolné Žmbrovc
Horné Žmbrovc
Dolný Ďur, 
Horný Ďur, 
Dolný PIal, 
Hokovc
Horná Sč, 
Horný Pal, 
Hronské Kľačany, 
Hronské Koshy, 
Huvínky, 
Tkovské Lužany, 
Iňa, 
Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, 
Kubáňovo, 
Kukučínov, 
Lula, 
Málaš, 
Malé Kozmálovc
Malé Šarovc
Vľké Šarovc
Vslá, 
Marušová, 
Nový Tkov, 
Mkula, 
Svodov, 
Žlzovc
Mochovc
Mýtn Ludany, 
Nýrovc
Ondrjovc
Pčnc
Plavé Vozokany, 
Podlužany, 
Rybník, 
Starý Hrádok, 
Starý Tkov, 
Šalov, 
Thla, 
Tkovská Nová Vs, 
Tkovský Hrádok, 
Tlmač
Turá, 
Vľké Kozmálovc Vľké Krškany, 
Vyšné nad Hronom, 
Z okr. Ntra: Bladc
Malé Chrášťany, 
Vľké Chrášťany, 
Čaradc
Črvný Hrádok, 
Vľké Vozokany, 
Črn Kľačany, 
Čfár
Tlnc
Dolné Sľažany, 
Horné Sľažany, 
Horný Ohaj, 
Vrábl
Hosťovc
Choča, 
Kňažc
Opatovc nad Žtavou, 
Machulnc
Mankovc
Martn nad Žtavou, 
Mlk, 
Nčany, 
Nová Vs nad Žtavou, 
Obyc
Prílpy, 
Zlaté Moravc
Slpčany, 
Šarovc
Tajná, 
Tsár nad Žtavou, 
Topoľčanky, 
Vc
Závada (dns súčasť obc Volkovc), 
Zlatno 
a Žtavc
z okrsu Nové Zámky Blk a Svätuša (dns súčast s. obc Podhájska), 
Bardoňovo, 
Pozba, 
Radava, 
Trávnca a Vľké Lovc
z okrsu Trnava Črvník a z okrsu Žar nad Hronom Hronský Bňadk a Psar
Orovnca, 
Tkovské Nmc
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 8 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP